Facebook Reklamlarının Psikolojik Etkileri

Facebook Reklamlarının Psikolojik Etkileri
Tahmini okuma süresi : 4 dk

Günümüzde aylık toplam 2 milyardan fazla aktif kullanıcıyasahip olan sosyal medya platformu Facebook, bu yönüyle birçok markanındikkatlerini üzerine çekmiştir. Çünkü Facebookreklamlarının psikolojik etkileri kullanıcılar üzerinde bir hayli fazlaolmaktadır. Sahip olduğu kullanıcılarının çoğu da Facebook’a mobil cihazlarıüzerinden bağlanmaktadırlar. Bu sebeple de birçok marka sponsorlu reklamgiderlerinin büyük bir kısmını Facebook’a ayırmaktadır.

 Dünya genelinde çok geniş bir kitleye ulaşma imkânı tanıyan Facebook şirketine 5 milyondan fazla marka aylık olarak düzenli bir şekilde reklam yayınlamaktadır. Bu yazımızda sizlerle elimizden geldiğince reklamların insanlar üzerinde ne kadar etkili olduğu üzerinde durmaya çalışacağız.

Facebook Reklamlarının Psikolojik Etkileri

Reklamların İnsanlar Üzerindeki Etkileri

Eskiden reklam harcamalarının çoğu gazete, dergi, radyo vetelevizyon gibi kanallara yapılmaktaydı. Dijital dönüşüm ve gelişmelerneticesinde hayatımıza giren internet ve sosyal medya uygulamaları isereklamcılık alanında bambaşka bir çığır açmıştır. Özellikle Facebook reklamları günümüzdereklamcılık alanında en büyük orana sahip olmaktadır. Reklam pazarı sadecedünyada değil son zamanlarda bizim ülkemizde de oldukça önemli bir oranda artışgöstermiştir. Yapılan araştırmalar reklamı yapılan ürünlere karşı tüketicilerindaha bir ilgili olduğunu ortaya koymaktadır.

Özellikle son dönemde etkinlikleri bir hayli artan sosyalmedya platformları insanları etkilemede oldukça önemli bir rol üstlenmektedirler.İlk olarak 199’lü yılların başında insanların bilinçaltlarının güdülenebileceğinikeşfeden reklam yapımcıları, psikoloji alanında çalışan uzmanlarla birliktegizli mesaj içeren reklamlara ağırlık vermişlerdir. Şimdi sizlere madde maddereklamın etkilerinden bahsetmeye çalışacağız.

  • Özellikle sosyalmedya ortamı kesinlikle buralarda vakit geçiren insanları etkileme adına enmükemmel platformlar olmaktadır. Bu yüzden birçok marka bu platformlardaürünlerinin tanıtımını yapabilmek için milyarlarca Dolar para harcamaktadır.Çünkü insanlar reklamlarda gördükleri ürünlere karşı satın alma konusunda çokdaha istekli olmaktadırlar.
  • Günümüzde artık reklam giderlerinin neredeysetamamına yakını sosyal medya platformlarına aktarılmaktadır. Çünkü insanlarınneredeyse tamamı akıllı telefonları üzerinden bu sosyal medya platformlarındavakit geçirmekteler.
  • Reklam konusunda psikolojik etkiler unsurunun farkında olan özellikle büyük firmalarhiçbir masraftan kaçınmamakta ve reklam alt yapısına devasa bütçelereayırmaktalar.
  • Bir ürünün satışını kalitesinden ziyade başarılıçekilmiş ve doğru platformlarda yayınlanmış reklamının etkilediğiaraştırmalarca ispatlanmıştır.
  • Burada en önemli olan ise üretilen ürünün hedefkitlesinin çok iyi belirlenmesi gerekliliği olmaktadır. Bu konuda da alanındauzman ekiplerle çalışan reklam ajanslarından yardım alabilirsiniz.
  • Eğer reklam yapacağınız kitleyi, bu kitleninpsikolojisini doğru tespit eder ve bu kitleye reklamınızı doğru kanallarüzerinden ulaştırırsanız, ürün pazarlama konusunda çok başarılıolabilmektesiniz.
  • Özellikle günümüz reklam şirketleri artık ürüntanıtımı yaparken, özellikle hedef kitlenin belirlenmesine ve psikolojikçalışmalara çok büyük önem göstermektedirler. Çünkü şirketler sosyal medya platformları üzerindenmüthiş derecede reklam kaynaklı satış yapıldığının farkına varmış durumdalar.
  • İnsanlar Facebook başta olmak üzere onun gibisosyal medya platformlarında gezinirken sayfanın sağında, üstünde, ortasında yada altında çıkan reklamlar kullanıcılar farkında olmadan bilinçaltlarında yeretmektedir. Belli bir süre sonra içsel bir dürtü olarak kullanıcılar aslındakendi ihtiyaçları olan ve sürekli reklamlar sayesinde de önlerine gelenürünlere önce bakma sonra da o ürünleri alma ihtiyacı hissetmekteler.
  • Bu konuda oldukça başarılı çalışmalara imza atanFacebook reklamlar, birçok uzmanınüzerinde çalıştığı ve adeta arz talep olacak şekilde doğru adreslere kanalizeedilen reklamlar olmaktadır.
  • Hakiki manada reklamcılık metodoloji işidir,psikoloji işidir, doğru hedef kitle tespit ve mükemmel bir analiz işiolmaktadır. Bu konuda başta Facebook reklamları ve diğer sosyal medyauygulamaları oldukça yol kat etmişe benziyorlar.